Jonathan Holslag On world order and disorder

Oekraïne takelt af van binnenuit

Het komende jaar reis ik langsheen de Europese buitenrand: van Groenland tot Sint-Petersburg, van Sint-Petersburg tot Caïro en van Caïro tot Gibraltar. Het is mijn bedoeling om te evalueren waar we staan vijftien jaar nadat de Europese Unie haar eerste veiligheidsstrategie publiceerde. “Een veilig Europa in een betere wereld,” was toen de belofte. Wat is... read more no comments yet

Wit-Rusland: Stilte voor de storm

Het komende jaar reis ik langsheen de Europese buitenrand: van Groenland tot Sint-Petersburg, van Sint-Petersburg tot Caïro en van Caïro tot Gibraltar. Het is mijn bedoeling om te evalueren waar we staan vijftien jaar nadat de Europese Unie haar eerste veiligheidsstrategie publiceerde. “Een veilig Europa in een betere wereld,” was toen de belofte. Wat is... read more no comments yet

Er is genoeg met ons gesold

Het komende jaar reis ik langsheen de Europese buitenrand: van Groenland tot Sint-Petersburg, van Sint-Petersburg tot Caïro en van Caïro tot Gibraltar. Het is mijn bedoeling om te evalueren waar we staan vijftien jaar nadat de Europese Unie haar eerste veiligheidsstrategie publiceerde. “Een veilig Europa in een betere wereld,” was toen de belofte. Wat is... read more no comments yet

Leg ons lot niet in de handen van despoten

Van Gibraltar tot de Rode Zee en van de Rode Zee tot in Moermansk wordt Europa nu bijna volledig omgord door autoritaire regimes. Dit kunnen democratieën zijn met een oppermachtige president, zoals in Rusland of in Turkije, koninkrijken met invloedrijke vorsten zoals Jordanië en Marokko of dictaturen zoals Syrië. Bij sommige regimes hebben we nog... read more no comments yet

Kan schoonheid Europa redden?

Een tijdje geleden vroeg men mij een voorwoord te schrijven van een boek. En omdat ik op dat vlak een reputatie hoog te houden heb besloot ik in de pen te kruipen over een thema dat me na aan het hart ligt: wat is schoonheid en wat is het belang ervan in onze samenleving. “Schoonheid,”... read more no comments yet

Hoe Europa om moet gaan met de Korea-crisis

Europa krabbelt langzaamaan uit zijn vakantie en begint zich te realiseren dat er zich aan de andere kant van Eurazië een crisis voltrekt die kan leiden tot oorlog. Emmanuel Macron en Boris Johnson hebben reeds ferme verklaringen afgelegd. Met de meest recente raketlanceringen en de nucleaire test drijft Noord-Korea de spanningen op tot een nieuw... read more no comments yet

Noord-Korea: Alles of niets

Een vertraagde versie van de Cubacrisis, zo beschreef de Republikeinse senator John McCain de spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea van de voorbije maand. Maar zitten we nu werkelijk dichter bij een oorlog, zoals nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster beweerde? Ik meen dat die kans inderdaad is toegenomen, niet omdat Donald Trump ermee dreigde Noord-Korea... read more no comments yet

Een vloedgolf van desillusies

Het komende jaar reis ik langsheen de Europese buitenrand: van Groenland tot Sint-Petersburg, van Sint-Petersburg tot Caïro en van Caïro tot Gibraltar. Het is mijn bedoeling om te evalueren waar we staan vijftien jaar nadat de Europese Unie haar eerste veiligheidsstrategie publiceerde. “Een veilig Europa in een betere wereld,” was toen de belofte. Wat is... read more no comments yet

Wordt de Baltische Zee een Russisch meer?

Een bronzen standbeeld van Neptunus tuurt boven de haven van Kopenhagen. De betekenis is niet mis te verstaan: Denemarken is de toegangspoort de Baltische Zee. Die Deense aspiraties werden echter steevast gecontesteerd door andere mogendheden, zoals Zweden, Duitsland en Rusland. Sinds kort maken landen in de regio zich opnieuw zorgen over de Russische ambities. read more 1 comment

De strijd voor de Deense droom

Aanvankelijk wilde ik mijn reis langs de rafelrand van Europa aanvatten in Oekraïne of Libië. Daar vind je echte frontlijnen. Maar, bedacht ik me, de strijd die Europa moet leveren, is niet alleen een strijd van soldaten en diplomaten. Even belangrijk is de strijd voor een waardige toekomst, een toekomst waarin we veilig blijven, maar ook een toekomst waarin we worden uitgedaagd om ons als individu ten volle te ontplooien. read more no comments yet